Nimarchy.com - کلوزت روم پروژه نیمارکی در گرگان

کلوزت روم (Closet Room) پروژه نیمارکی در گرگان 0 (0)

یکی از پروژه های نیمارکی که در گرگان انجام شده است، یک کلوزت روم جذاب و زیبا است که در این صفحه تصاویر آن را مشاهده میکنید. نکته حائز اهمیت در اجرای کلوزت روم های به این سبک، متراژمورد نیاز است. برای یک کلوزت روم مشابه به فضای حداقل 2×1.5 متر احتیاج دارید. کلوزت روم …

کلوزت روم (Closet Room) پروژه نیمارکی در گرگان 0 (0) ادامه مطلب »